Artykuł przedstawia znaczenie wszczepialnych rejestratorów pętlowych w diagnostyce omdleń z perspektywy populacji dziecięcej.
Streszczenie

Omdlenia stanowią częsty powód poszukiwania pomocy lekarskiej. W populacji pediatrycznej sz...