Objawy podmiotowa zwykle nasuwają podejrzenia AS. Ujawniony w badaniu przedmiotowym szmer skurczowy nadaje kierunek diagnostyce. Istnienie wady potwierdza się w badaniu echokardiograficznym, oceniając jednocześnie stopień zwapnienia zastawki, funk...