Wady wrodzone serca występują u blisko 1% żywo urodzonych dzieci. Oznacza to w Polsce rocznie około 4000 nowo narodzonych dzieci z wadami wrodzonymi serca. Rodzaj i stopień wady nie tylko decyduje o obserwowanych objawach (lub czasem ich całkowity...