Za wady przeciekowe serca uznajemy takie, w których dochodzi do mieszania się krwi utlenowanej z nieutlenowaną w skutek nieprawidłowego połączenia krążenia systemowego i płucnego. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku ubytków w przegrodach serca...