Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów z zatorowością płucną (pulmonary embolism –PE) ma na celu zapobieganie nawracającym epizodom choroby zakrzepowo-zatorowej. Antagoniści witaminy K (VKAs) są lekami stosowanymi u większości pacjentów,...