Poza układem renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) obecnym we krwi krążącej, kluczowe znaczenie u pacjentów z chorobami układu krążenia odgrywa układ RAA zlokalizowany w tkankach, szczególnie w naczyniach krwionośnych i sercu.
Wstęp Poza układ...