Choroba węzła zatokowego (zespół chorej zatoki, sick sinus syndrome), są to zaburzenia automatyzmu i przewodzenia zatokowo- przedsionkowego, które mogą być przemijające, spowodowane np. zawałem mięśnia serca, lekami lub mogą mieć charakter utrwal...