Stymulacja w przypadku zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego Blok przedsionkowo-komorowy (p-k) jest to zwolnienie lub całkowite zablokowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Na podstawie badania EKG wyróżnia się blok p-k I, II i I...