Jednym z wielu powikłań, do jakich może dojść w wyniku zawału mięśnia sercowego są zaburzenia przewodzenia, głównie bloki przedsionkowo-komorowe (p-k) oraz śródkomorowe zaburzenia przewodzenia. Powstają one w wyniku niedokrwienia lub martwicy uk...