Niewydolność serca (heart failure HF) definiuje się jako zespół kliniczny, na który składają się typowe objawy w badaniu podmiotowym, fizykalnym oraz obiektywne dane wskazujące na obecność morfologicznych i czynnościowych nieprawidłowości w serc...