Mianem hormonów inkretynowych określa się peptydy produkowane przez komórki błony śluzowej jelit, pełniące istotną rolę w procesach homeostazy glikemicznej organizmu, poprzez zależne od glukozy wydzielanie insuliny oraz hamowanie wydzielania gluk...