Spośród związków zaliczanych do hormonów inkretynowych, polipeptyd insulinotropowy zależny od glukozy (ang. glucose-dependent insulinotropic peptide, GIP) oraz glukagonopodobny peptyd-1 (ang. glukagon-like peptide-1, GLP-1) mają największy wpływ ...