Podczas Europejskiego Kongresu Kardiologicznego w 2006 roku zaprezentowano dwie niezależne metaanalizy, które wskazały na możliwość wzrostu ryzyka zgonu pacjentów poddanych zabiegowi reperfuzji przy zastosowaniu stentów uwalniających leki pierwsz...