Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi ESC dotyczącymi niewydolności serca, choroby współistniejące z niewydolnością okazują się częstym czynnikiem ryzyka jej wystąpienia. Najczęściej w gronie tych chorób wymienia się nadciśnienie, cukrzycę, POCH...