Na dzisiejszej sesji Hot Line Dr S. R. Mehta z Kanady zaprezentował wyniki randomizowanego badania porównującego skuteczność klopidogrelu w dawce standardowej vs podwójnej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Najnowsze dane sugerują, że zwięk...