Prof. Julinda Mehilli z Centrum Chorób Serca w Monachium zaprezentowała pierwsze doświadczenia w zastosowaniu stentów biodegradowalnych uwalniających rapamycynę u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej. Celem badania było określen...