Prof. P Widimsky (Praga, Czechy) przedstawił wyniki zastosowania abciximabu u pacjentów ze wstrząsem kardiogennym, poddanych zabiegowi PCI. Dotychczasowe badania potwierdzały korzyści z zastosowania inhibitorów GP IIb/IIIa u tych pacjentów, jedna...