Poprzednie wytyczne opublikowane zostały w 2004 roku jednak zmiany w profilu epidemiologicznym czynników patogennych oraz znaczący postęp w możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych wymusił wprowadzenie zmian. Najważniejsze zmiany w najnows...