Technika ablacji jest jedną z najszybciej rozwijający się procedur terapeutycznych w kardiologii. Z powodu dużej liczby pacjentów będących potencjalnymi kandydatami do zastosowania tej procedury, znacząca liczba badań powinna zostać poświęcona te...