NORDISTEMI to pierwsze badanie kliniczne oceniające efekt wczesnego zabiegu PCI po fibrynolizie w rejonach z długim czasem oczekiwania na transfer do ośrodków specjalistycznych. Badanie to pokazuje, że pacjenci ze STEMI, z obszarów prowincjonaln...