Zapalne choroby mięśnia sercowego, obejmujące kardiomiocyty, tkankę śródmiąższową oraz naczynia często nie zostają zdiagnozowane i kończą się samoistnym wyzdrowieniem. Jednakże, choroba może przejść w stan przewlekły (u ok. 15% chorych), powodując...