Terapia przeciwpłytkowa kwasem acetylosalicylowym (ASA) w pooperacyjnym przebiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. coronary artery bypass graft – CABG) ma udokumentowany wpływ na zachowanie drożności pomostów-w szczególności żylnych- j...