Your browser does not support the video tag. Klinika Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010-03-18 18 marca w Klinice Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się pierwszy w historii Uniwersytetu zabieg p...