Your browser does not support the video tag. Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital Grochowski, 2010-04-01 Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski omawia rolę badania holterowskiego w diagnostyce kardiologicznych ...