Your browser does not support the video tag. Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii, 2010-05-18 Redakcja Openmedica TV rozmawiała z dr hab. n. med. Łukaszem Szumowskim oraz prof. dr hab. med. Franciszkiem Walczakiem na temat migotania...