Your browser does not support the video tag. Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2010-05-18 Redakcja Openmedica TV rozmawiała z dr hab. n. med. Łukaszem Szumowskim oraz prof. d...