Your browser does not support the video tag. Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, 2010-07-28 Prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz omawia 10 zasad rehabilitacji kardiologicznej. Zasada piąta i szósta t...