Your browser does not support the video tag. III Konferencja Naukowej Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK pt. Kardiologia prewencyjna 2010 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy, Kraków, 2010-11-12 Kontrowersje nt. prewencji pierwotnej zdarzeń se...