Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-01-27 Zjawisko zatorowości skrzyżowanej – charakterystyka i postępowanie diagnostyczne – prof. dr hab. Tomasz Pasierski Zobacz także: Leki przeciwkrzepliwe w profilaktyce i le...