Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-02-07 Blokery kanału wapniowego – wpływ na skuteczność kliniczną klopidogrelu po zawale serca – komentarz dr hab. Marka Kucha Przeczytaj doniesienie, które skomentował dr hab. n. me...