Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-07 Perspektywy zastosowania inhibitorów czynnika II oraz X u pacjentów z migotaniem przedsionków – prof. dr hab. Janina Stępińska