Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-08 Nieoperacyjne zamykanie uszka lewego przedsionka – wskazania do zabiegu – prof. dr. hab. n. med. Marcin Demkow Zobacz też: Skuteczność przeznaczyniowego zamykania uszka lewego...