Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-08 Skuteczność przeznaczyniowego zamykania uszka lewego przedsionka – prof. dr. hab. n. med. Marcin Demkow Zobacz też: Nieoperacyjne zamykanie uszka lewego przedsionka – wskazania do z...