Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-08 Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z zespołem Eisenmengera  – prof. dr. hab. n. med. Marcin Demkow Zobacz też: Skuteczność przeznaczyniowego zamykania uszka lewego przedsionka – ...