Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-03-09 Porównanie skuteczności rivaroksabanu i apiksabanu u pacjentów z migotaniem przedsionków – prof. dr hab. Janina Stępińska