Your browser does not support the video tag. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 2011-06-29 z dr. hab. n. med. Leszkiem Królickim nagrany w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie