Your browser does not support the video tag. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 2011-06-29 Videocast z dr. hab. n. med. Leszkiem Królickim, nagrany w Samodzielnym Publicznymi Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie