Your browser does not support the video tag. Łazienki Królewskie w Warszawie, 2011-05-26 Videocast z dr. n. med. Maciejem Zarębińskim nagrany w Łazienkach Królewskich w Warszawie