Your browser does not support the video tag. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 2011-08-02 Videocast z prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Gaciongiem, nagrany w SP CSK w Warszawie