Your browser does not support the video tag. Instytut Kardiologii w Aninie, 2011-08-09 Videocast z dr n. med. Iloną Michałowską oraz dr.n.med. Mariuszem Krukiem, nagrany w Zakładzie Radiologii Instytutu Kariodlogii w Aninie