Your browser does not support the video tag. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2011-08-22 Videocast z prof. Janem Szopą-Skórkowskim, nagrany w SGGW w Warszawie