Your browser does not support the video tag. Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, 2011-09-01 Videocast z dr. Mirosławem Wilczyńskim, nagrany w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach