Your browser does not support the video tag. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 2011-09-06 Videocast z prof. dr. hab. med. Waldemarem Banasiakiem, nagrany w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu