Your browser does not support the video tag. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu, 2011-10-07 Videocast z prof. Waldemarem Banasiakiem, nagrany podczas XV Kongresu PTK we Wrocławiu