Your browser does not support the video tag. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu, 2011-10-06 Videocast z prof. Janiną Stępińską, nagrany podczas XV. Kongresu PTK we Wrocławiu