Your browser does not support the video tag. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu, 2011-10-06 Videocast z doc. Markiem Kuchem, nagrany podczas XV. Kongresu PTK we Wrocławiu