Your browser does not support the video tag. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu, 2011-10-07 Videocast z prof. Jerzym Windygą, nagrany podczas XV. Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu