Your browser does not support the video tag. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2011-11-03 Nagranie przeprowadzone z rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Markiem Krawczykiem na temat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.