Your browser does not support the video tag. IMS Health Poland, 2011-11-04 Nagranie z Country Manager IMS Health Michałem Pilkiewiczem, specjalistą w dziedzinie rynku farmaceutycznego