Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2011-11-08 Nagranie z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Rynkiewiczem, kierownikiem Kliniki Kardiologii Akademickiego Centrum Medycznego w Gdańsku